Vi sorterar och återvinner.

Vi tar hand om uttjänta produkter och varor från privatpersoner, myndigheter och privata företag.

Återwin skapar ett cirkulärt produktflöde genom att sortera och återbruka produkter. Vi gör detta tillsammans med människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I samarbete med Arbetsförmedlingen och Samhall ser vi till att alla människor får en meningsfull sysselsättning och samtidigt gör vi miljön en tjänst.

Hur vi arbetar

Vi registrerar, raderar och sorterar alla former av kasserade produkter för att sedan återvinna som råvara eller upparbetad slutprodukt. Vi jobbar för att hela vårt flöde skall vara 100% återvinningsbart och därmed få ett nytt liv i andra produkter.

Vår insats

Återwin följer Naturvårdsverkets riktlinjer för återbruk och arbetar med partners för att upprätthålla standarden ISO 14001. Vi följer tillsammans med partners och underleverantörer EU:s WEEE direktiv och är en komplett ITAD leverantör med rätt kunskaper för din säkerhet.