Återwin återvinner elektroniskt överskott.

Vi tar hand om ditt elektroniköverskott från privatpersoner, myndigheter och privata företag.

Återwin skapar ett cirkulärt produktflöde genom att återbruka elektronik. Vi gör detta tillsammans med människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I samarbete med Arbetsförmedlingen ser vi till att alla människor får en meningsfull sysselsättning och samtidigt gör miljön en tjänst.

Hur vi arbetar

Vi registrerar, raderar och sorterar alla former av elektronik för att sedan återvinna som råvara eller upparbetad slutprodukt. Vi jobbar för att hela vårt flöde skall vara 100% återvinningsbart och därmed få ett nytt liv i andra produkter.

Vår insats

Återwin följer Naturvårdsverkets riktlinjer för återbruk och arbetar enligt standarden ISO 14001. Vi följer EU:s WEEE direktiv och är en komplett ITAD leverantör med rätt kunskaper för din säkerhet.